Určení stupně plnění  - bod 4.3.2.2.1 předpisu RID

1. Vstupní údaje:

 
Specifická hmotnost (15˚ C):   
  [kg/m3 Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.
Specifická hmotnost (50˚ C):   
  [kg/m3] www.dgsa-rid.cz
Střední teplota plnění:   
  [˚ C]   www.abp.wz.cz
Objem:   
  [m3]

dgsa@seznam.cz


2. Specifikace látek a cisternových vozů: 

a) hořlavé látky bez dalších nebezpečných vlastností (např. jedovatost, nebo žíravost) v cisternách s odvzdušňovacím zařízením nebo s pojistnými ventily (také když je před pojistným ventilem předřazena průtržná membrána).

b) jedovaté, nebo žíravé látky (hořlavé nebo nehořlavé) v cisternách s odvzdušňovacím zařízením nebo s pojistnými ventily (také když je před pojistným ventilem předřazena průtržná membrána).

c) hořlavé látky, slabě jedovaté nebo slabě žíravé (hořlavé nebo nehořlavé) ve vzduchotěsně uzavřených cisternách bez pojistného zařízení.

d) velmi jedovaté nebo jedovaté, silně žíravé nebo žíravé látky (hořlavé nebo nehořlavé) ve vzduchotěsně uzavřených cisternách bez pojistného zařízení.

 

 

3. Výsledek výpočtu:

Procento plnění:   [%]
    Maximální využitelný objem:  

[m3]

 
Desetinná místa je nutno oddělovat tečkou! Děkuji p. Benešovi za pomoc při sestavení této pomůcky.